شرکت کویر تیوای ارشد یزد (تیوای) با ایده ارائه خدمات مشاوره‌ای به سازمان‌ها، مؤسسات خدماتی و کارخانجات صنعتی و همراهی با آن ها تا رسیدن به هدفشان، تأسیس شده است. اعضای شرکت دارای سابقه فعالیت در زمینه‌های گوناگون مرتبط با تخصص خود (مدیریت، مهندسی صنایع و تحلیل سیستم‌ها) در داخل و خارج از استان یزد می باشند. اعضای شرکت تیـوای بر این باورند که تجربیات هر سازمان، ارزشمندترین راهنمای مشاور برای ارائه راهکارهای اثربخش به آن سازمان است. از این رو شرکت تیـوای با هدف ایفای نقش واقعی مشاور، سعی دارد تا از آموخته‌ها و تجربیات مدیریت عالی، مدیران میانی و کارشناسان، یاد بگیرد و تخصص خود را به گونه‌ای مورد استفاده قرار دهد تا سازمان، خود، راه رسیدن به موفقیت را دریابد و در آن گام بردارد.
تیـوای زمانی خود را موفق می یابد که با حضور خود در کنار مشتریانش و یاری رساندن به ایشان، برای رسیدن به اهدافی که دنبال می کنند، نزدیک شدن مشتریانش به موفقیت را تضمین نماید. از همین رو سعی دارد تا نیازهای حال و آینده مشتریان خود را شناسایی و تحلیل نماید، راهکارهایی برای رفع نیازهای شناسایی شده پیشنهاد کند و در نهایت، همراه با مشتری، گام به گام در مسیر اجرای راهکارها حرکت نماید تا جایی که اهداف، محقق شوند.