شرکت کمندافزار آریا از سال (1393) در قالب یک گروه برنامه‌نویسی متشکل از برنامهنویسان حرفهای شروع به کار کرد تا اینکه بنا به صلاحدید اعضا در سال (1395) رسما به عنوان شرکت نرم‌افزاری کمندافزار آریا به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز کرد. وجود نیروهای متخصص با تحصیلات مربوطه و سوابق کاری خوب، همچنین داشتن محصولات قابل دفاع در آغاز کار را می¬توان از مزیت های شرکت کمندافزار آریا به حساب آورد.
از ویژگیهای شرکت مذکور می¬توان آموزش تیم¬های بومی در رشته های مختلف را عنوان نمود که با این هدف صورت گرفته است که درآینده نه چندان دور گروه¬های تخصصی در زمینه اصلی برنامه‌نویسی از قبیل (web application) و (windows application) و شبکه به کار گرفته شوند. از دیگر ویژگی¬ها این شرکت وجود تیم مهندسی صنایع در کنار تیم نرم¬افزاری، جهت تهیه نرم¬افزارهای مدیریت کسب‌وکار (BPMS) برای سازمان¬های خدماتی و تولیدی می¬باشد. شرکت کمندافزار با وجود افراد با سابقه در زمینه نرم‌افزاری پروژه¬های کوچک و بزرگی را در سازمان¬های تولیدی، خدماتی و دولتی اجرا نموده است که این موضوع به اعتبار شرکت جهت اخذ گرید و پروژه¬های جدید کمک خواهد نمود.