شرکت کارآفرینی نگین حاتم کویر، شرکت سهامی خاص می باشد که با شماره ثبت 16427 به شناسه ملی 14006179323 در سازمان ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است و در حوزه ی مطالعات و تامین زنجیره کامل ارزش معیشت روستایی (ایجاد اشتغال پایدار در روستا) فعالیت می کند.

این شرکت در زمینه آموزش کارآفرینی عمومی و تخصصی، اشتغالزایی پایدار، مطالعات کسب و کار، تدوین استراتژی های معیشت روستایی، مطالعات معیشت های جایگزین، مطالعات توسعه روستایی، تدوین طرح کسب و کار و طرح توجیهی (BP) و توانمندسازی اقتصادی جوامع روستایی فعالیت می کند. طرح های مطالعاتی و عملیاتی این شرکت در حوزه های صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع دستی، گردشگری و بومگردی، دام و طیور، کشاورزی و گیاهان دارویی و حوزه های خدماتی می باشد. این کسب و کارها بصورت مشارکتی و با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم و بوم منطقه و با محوریت بازار ایجاد می شود.

این مجموعه تاکنون با فعالیت در بیش از ۸ استان کمتر توسعه‌یافته کشور، موجبات ایجاد و توسعه حداقل ۴۵۰ فرصت شغلی را به نفع جوامع هدف فراهم آورده است و خدمات جامعی را در این حوزه ارائه می کند.