اریس یک شرکت مستقر در یزد، ایران است که در حوزه سنجش از راه دور برای معادن، سدها و پل ها فعالیت می کند. اریس ارائه دهنده سنسورهای با رزولوشن بالا برای نقشه برداری، نظارت جغرافیایی وسیستم های کنترل پایداری شیب می باشد.
قابلیت اصلی این شرکت بر توانایی دقیق سنجی از راه دور و سیستم های تعبیه شده است که قابلیت دریافت و پردازش اطلاعات پند بعدی را در اکثر محیط های چاالش برانگیز میسر می سازد.
تیم ما همیشه در پی استفاده از راهکارهای ابتکاری و نوین است، به عنوان مثال ما از مایکروسافت هولولنز برای مشاهده ی داده ها از طریق واقعیت افزوده استفاده می کنیم.