شرکت پیشتازان توسعه ماهان در سال 1388 فعالیتهای خود را آغاز نمود و با رویکردی جدید گام در راه ترویج مطالعات پژوهشی در حوزه مشاوره مدیریت نهاد. با توجه به افزایش روزافزون حوزه های مختلف مدیریت در سطح خرد و کلان و همچنین احساس نیاز مدیران بخش دولتی و خصوصی به مشاوره های مدیریتی در گرایشهای مختلف؛ اهمیت پژوهش های در این حوزه جهت ترسیم نقشه راه، برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی های عملیاتی در حوزه سازمان، منابع انسانی و بازار و سایر مباحث نوین مطرح در مدیریت، جهت توسعه بخش های خصوصی و دولتی، بیش از بیش نمایان شده است.

شرکت پیشتازان توسعه ماهان به عنوان مجری و مشاور آماری پروژه های تحقیقاتی و کاربردی سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی در حوزه مدیریت و علوم انسانی با طرح ایده¬های کاربردی به آن¬ها بر پایه دانش اقدام نموده است. با این نگرش، شرکت تخصص گرایی را از اهداف خود قرار داده است. و با ایجاد سه کارگروه تخصصی و در عین حال بین رشته ای در تلاش است تا نیازهای بخش خصوصی و دولتی را در حوزه برنامه ریزی سازمانی و منطقه ای شناسایی و در جهت رفع آن گام بردارد، در واقع ما ” با سرمایه انسانی متخصص و متعهد به اخلاق پژوهشی، پیشگام در حوزه های پژوهش های توسعه مدیریت، آمار و برنامه ریزی اجتماعی در سطح کشور با جایگاه برتر در ارائه خدمات با کیفیت مشاوره ای و پژوهشی، با هدف خلق و حفظ ارزش برتر برای مشتریان.” را ارزش سازمانی خود گذاشته و با شعار سازمانی ” تحول استراتژیک ، تجربه ای متفاوت …” در تلاش برای نهادینه کردن تفکر استراتژیک در برنامه ریزی های کلان سازمانی و منطقه ای هستیم. و در این راه ثابت قدم خواهیم بود…