پژوهندگان آرمان سبز محیط

رزومه

معرفی

شرکت پژوهندگان آرمان سبز محیط، در سال 1394، با شماره ثبت 15469، با جواز تأسیس فنی و مهندسی صنایع زیست محیطی با شماره 22806 از سازمان صنعت، معدن و تجارت، تأسیس گردید. زمینه فعالیت شرکت مطالعه، مشاوره، طراحی، آموزش، اجرا و راه اندازی پروژه های مختلف در زمینه مهندسی محیط زیست است. یکی از فعالیتهای اصلی شرکت؛ طراحی و کاربست نرم فزار های تخصصی زیست محیطی در زمینه مدلسازی محیط زیستی(آلودگی هوا، آب، خاک و صوت)، روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی و … می باشد.

خدمات و محصولات

1- نرم افزار ERC جهت محاسبه نرخ انتشار گاز های آلاینده ناشی از دودکش صنایع و همچنین تبدیل واحد غلظت آلاینده ها جهت استفاده در مدلسازی پخش آلودگی هوا.
2. نرم افزار SDC جهت تولید فرمت داده های هواشناسی مورد نیاز مدل پخش آلودگی هوا AERMOD.
3. تولید نرم افزار EIA جهت یکپارچه سازی روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های مختلف با توجه به شرایط اقلیمی و مکانی کشور.

اعضا

زهرا خبری

زهرا خبری

مدیر عامل