شرکت پژوهندگان آرمان سبز محیط، در سال 1394، با شماره ثبت 15469، با جواز تأسیس فنی و مهندسی صنایع زیست محیطی با شماره 22806 از سازمان صنعت، معدن و تجارت، تأسیس گردید. زمینه فعالیت شرکت مطالعه، مشاوره، طراحی، آموزش، اجرا و راه اندازی پروژه های مختلف در زمینه مهندسی محیط زیست است. یکی از فعالیتهای اصلی شرکت؛ طراحی و کاربست نرم فزار های تخصصی زیست محیطی در زمینه مدلسازی محیط زیستی(آلودگی هوا، آب، خاک و صوت)، روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی و … می باشد.