شرکت پویشگران تابش ویستا با همت گروهی از متخصصین و مبتکرین  و با اتکاء بر دانش و تجربه پرسنل مجرب از دانشگاه های برتر کشور، در راستای تولید دانش فنی و ایجاد واحد توسعه و تحقیقات و تولیدی با هدف به کارگیری علوم و دانش پرتوی بصورت کاربردی در پارک علم و فناوری یزد فعالیت خود را آغاز نمود.

این شرکت فعالیت هایی رابه صورت تخصصی در حوزه پژوهش و علم و فناوری در زمینه پرتو یونساز و غیر یونساز انجام داده است و با سازمان های دولتی و هم چنین شرکت های خصوصی همکاری داشته است. از اهداف اصلی آن نیز ایجاد بستری مناسب برای ایده ‌پردازی، طراحی و در نهایت تولید محصولات و ارائه خدمات نوآورانه در زمینه پرتوهای یونساز و غیر یونساز است. تمرکز گروه  بر ارائه راهکارهای کاملاً تخصصی و حرفه‌ای برای دزیمتری، پایش پرتوی، تولید آشکارسازها و محافظهای پرتوی بر پایه فناوریهای نوین و ارائه آن به جامعه علمی کشور است.

تولیدات شرکت پویش گران تابش ویستا در زمینه تولید دانش فنی ابزارهای اندازه گیری و دزیمتری  پرتو یونساز و غیر یونساز می باشد. همچنین طراحی  و ساخت لامپهای هشدار دهنده و تولید انواع شیلدینگ های حفاظت در برابر اشعه بر اساس تکنولوژی و متدهای روز و نیز مشارکت و سرمایه  گذاری در پروژه های ایمنی و حفاظت در برابر اشعه و حمایت از کلیه طرح های نوآورانه در این زمینه می باشد.

چشم انداز شرکت پویش گران تابش ویستا طراحی ، تولید،  تجاری سازی و توسعه تجهیزات وسایل دقیق دزیمتری پرتوهای یونساز و غیر یونساز با هدف پشتیبانی و خودکفایی ملی در تولید انواع دزیمترها و آشکارسازها و شیلد پرتوی مورد استفاده در صنعت، پزشکی و معادن و نیز بکارگیری متخصصین مجرب در حیطه حفاظت عموم جامعه و شاغلین در برابر آسیب پرتوها است.