شرکت پانیا جهان پاکیزه بوم با هدف فعالیت در زمینه توسعه پایداربا تمرکز بر اصل محیط زیست به ویژه مبحث پسماند فعالیت خود در سال 1399 در پارک علم و فناوری یزد آغاز کرد.
پانیا جهان هم اکنون در حال طراحی و تولید محصولات بدون پسماند با برند آریل می باشد.
از دیگر فعالیت های پانیا جهان ایجاد یک پلتفرم جامع سبک زندگی پایدار با هدف کمک به ارتقای سبک زندگی در راستای اصول توسعه پایدار می باشد.