پارس زیگ ماد یزد

معرفی

شرکت پارس زیگ ماد یزد با هدف تحقیق و توسعه، تولید دانش فنی و به کارگیری آن در راستای به ثمر رساندن ایده های جدید در زمینه شیمی و علوم مربوطه با دستاورد جاذب زیستی جهت تصفیه فاضلاب به روش سبز، فعالیت خود را اغاز نمود. امید است با توکل بر خدا، با تکیه بر دانش پرسنل و کسب مجوزهای لازم، اهداف اتی این شرکت نیز به زودی به تحقق بپیوندد.

خدمات و محصولات

تولید میکروجلبک مغناطیسی و فرآورده های شیمیایی

خدمات تخصصی و تحقق و توسعه در زمینه شیمی و بیوشیمی

مشاوره، پژوهش و خدمات مهندسی در حوزه فوق

اعضا

الهه نوربالا تفتی

الهه نوربالا تفتی

مدیر عامل