شرکت پارس زیگ ماد یزد با هدف تحقیق و توسعه، تولید دانش فنی و به کارگیری آن در راستای به ثمر رساندن ایده های جدید در زمینه شیمی و علوم مربوطه با دستاورد جاذب زیستی جهت تصفیه فاضلاب به روش سبز، فعالیت خود را اغاز نمود. امید است با توکل بر خدا، با تکیه بر دانش پرسنل و کسب مجوزهای لازم، اهداف اتی این شرکت نیز به زودی به تحقق بپیوندد.