شرکت ویستا سام فاریاب (وسفا) با هسته دانش آموختگان نرم افزار و مخابرات فعالیت خود را در حوزه ارزش افزوده موبایل شروع نمود و هم اکنون به توسعه سرویس های نسل دوم و سوم که عموما به صورت اپلیکیشن های موبایل بر روی بستر اپراتورهای موبایل ارائه میشود می پردازد.