یکی‌از‌مهم ترین قدم های اولیه در مسیر پیشرفت حرفه ای مدرسین زبان انگلیسی، شرکت در کارگاه ها و‌دوره های آموزشی است.
در گذشته و حتی تاکنون بسیاری از این کارگاه ها بدون نیاز سنجی اولیه مدرسین و بر اساس برخی سر فصل های از پیش تبیین شده برگزار می گردد. عدم وجود نیازسنجی علمی و اکتفا به تجارب شخصی منجر به این گشته است که بسیاری از‌مدرسین زبان انگلیسی، شرکت در چنین کارگاه هایی را تکراری و باعث اتلاف وقت بدانند. شرکت ویدا گستر با تکیه بر نیاز سنجی اولیه و استخراج نیاز مدرسین اقدام به تولید محتوای آموزشی برای کار گاه های تربیت مدرس، ضمن خدمت و پیشرفت حرفه ای مدرسین زبان انگلیسی نموده است. در همین راستا، مجموعه کارگاه هایی به شکل منظم در حال برگزاری است که مخاطبین اصلی آن می توانند در دو سطح شرکت نمایند از جمله مدرسینی که هنوز در ابتدای راه تدریس هستند و معلمینی که تجربه تدریس چند ساله را در کوله بار خود دارند. این تفاوت عمده دو گروه، منجر به طراحی محتوای متفاوت برای هر دو گروه می باشد.
در همین راستا، دوره های بین المللی همچون TKT, ToT, و CELTA در حال برنامه ریزی می باشد و از آنجا که این دوره ها به دلیل شرایط کنونی در ایران برگزار نمی‌شود می بایست در کشوری دیگر طرح ریزی گردد.
کارگاه ICQ&CCQ از جمله کارگاه های موفق در راستای ایده محوری دوره بود که پس از نیاز سنجی مدرسین از طریق بازدید کلاسی و جلسات مشاوره با مدیران آموزشی در قالب یک پکیج 4.5 ساعته طرح ریزی و اجرا شد.