نیکو رسام ویرا ایساتیس ( آنی موشن )

رزومه

معرفی

انجام تمام خدمات بازاریابی ویدئویی از قبیل ساخت موشن گرافیک و تیزر

خدمات و محصولات

موشن گرافیک استفاده از انیمیشن 2 بعدی برای پیش ارائه محصول یا تولید محتوا ، فرهنگ سازی و تبلیغات استفاده می شود.

اعضا

احمد شرقیان

احمد شرقیان

مدیر عامل