شرکت نگارین سریر دارا که قبلا با عنوان “آسایش بخشان” در پردیس این مجموعه ثبت شده در زمینه تولید سم سوسک کش با فرمولاسیون جدید و نوآورانه فعالیت می کند. این شرکت با جذب اعضای جدید جهت تولید و فروش بیشتر بر پایه ای دانش بنیان شکل گرفته و تصمیم به گسترش فعالیتهای خود در سطح کشور با ثبت شرکت و برندی جدید نموده است.