شرکت نوآبیاران بوستان مهر در سال 94 با هدف طراحی، ساخت و اجرای سیستم های نوین آبیاری و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با آبیاری باغات، فضای سبز وگل‌های زینتی آپارتمانی تاسیس شده است. این شرکت در پارک علم و فناوری یزد راه اندازی و تاکنون در این زمینه فعالیت های مناسبی را انجام داده است.