ما در مجموعه خورشید فعالیت خود را با تولید فیلمهای مستند (معماری صنعتی و عمرانی) شروع نمودیم و بعد از آن در حوزه آموزش های تخصصی قدم برداشتیم و در حال حاضر در پارک علم و فناوری در حوزه تولیدات ویدیویی، آموزش و دیجیتال مارکتینگ فعالیت داریم و تا به امروز به بیش از ۷۰ شرکت پارک خدمت رسانی کرده ایم . از سال ۱۳۹۹ بعنوان کارگزار معرفی شرکتهای دانش بنیان و فناور در خدمت پارک علم و فناوری هستیم.

ایده محوری شرکت: تبلیغ خلاقانه برای شرکت دانش بنیان و فناور