با توجه به توسعه روابط متعدد افراد در زمینه های گوناگون علی الخصوص مسائل تجاری پس از رفع تحریم های ظالمانه و توسعه تجارت بین الملل و احیای ابزار های مالی مربوط به آن و تجارت الکترونیک و بروز اختلافات فی مابین و به تبع آن کثرت مراجعات افراد به مراجع قضایی و اطاله دادرسی و اتلاف وقت و هزینه ، بی شک تاسیس نهاد داوری که حل و فصل اختلافات خارج از مراجع قضایی را مد نظر قرارداده و درج شرط مراجعه به داوری در قرارداد ها در صورت بروز اختلاف جبرا موجب سلب صلاحیت از مراجع قضایی و ایجاد صلاحیت و شایستگی جهت رسیدگی به دعاوی برای موسسه داوری خواهد شد و متداعیین جبرا می بایست برای حل و فصل اختلاف به این موسسه مراجعه کنند.
فلذا ویژگی های تاسیس این موسسه را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:

  1. پیشگیری از بروز دعاوی و اصلاح ذات البین خارج از محیط ناخوشایند دادگستری
  2. سرعت در دادرسی و کاهش اطاله دادرسی
  3. کاهش مراجعات افراد و جلوگیری از تراکم پرونده ها در دادگستری و کاهش هزینه دادرسی
  4. دقت در اجرای بیشتر عدالت
  5. ورود به عرصه امور حقوقی شرکت های دانش بنیان

ایده تاسیس موسسه به شرح مندرج در اساسنامه برای اولین بار در استان یزد قابلیت اجرایی پیدا نموده است به نحوی که افراد برای حل و فصل اختلافات و دعاوی بجای مراجعه به مراجع قضایی، ملزم به مراجعه به موسسات داوری می باشند واین مهم باعث احیا این ظرفیت قانونی متروک مانده می شود.

با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و تصویب قانون شرکت های دانش بنیان و تاسیس شرکت های مذکور در سال های اخیرو به تبع آن بروز مسائل حقوقی جدید مرتبط با شرکت های فوق الذکر ارائه خدمات و مشاوره حقوقی در کلیه امور شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری ضروری می باشد.