شرکت مهندسی فهیم ایساتیس در سال1384 با هدف ارایه خدمات فنی و مهندسی با هم اندیشی و همکاری جمعی از یزدیهایمتعهد و متخصص تاسیس گردید.
زمینه های فعالیت: 1- خدمات مهندسی شامل طراحی قطعات و تجهیزات و تهیه نقشه های ساخت مطابق با استانداردهای اروپایی 2- ساخت ماشین آلات (بومی سازی ماشین آلات رایج خطوط تولید، بهینه سازی ماشین آلات قدیمی، ساخت ماشین آلات جدید برای کاربری های در خواست شده و…) 3- انجام هرگونه مساعدت فنی در زمینه شناسایی قطعات یدکی به کار رفته ماشین آلات نصب شده کارخانجات کاشی و سرامیک 4-مشاوره جهت انتخاب و خرید ماشین آلات 5- نصب ماشین آلات خطوط تولید 6- برگزاری دوره های آموزشی (مبانی چاپ دیجیتال، طراحی کاشی و سرامیک، پنیوماتیک و …) 7- طراحی سیستمهای تاسیساتی 8- انجام امور تعمیر و نگهداری و مشاوره در این زمینه