شرکت فناور “کارا زمین کوشا پژوه” دارای مجوز فناوری از وزارت علوم تحقیقات و فناوری با موضوع “اکتشاف مواد معدنی و آب‌های زیرزمینی در اعماق زیاد”، و همچنین عضو حقوقی پژوهشکده فناوری‌های نوین معدنکاری، از متخصصین مجرب و دارای سابقه درخشان در زمینه‌های مختلف علوم زمین تشکیل شده است که همگی ضمن تجربه فراوان کاری، از اساتید و یا فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه‌های معتبر می‌باشند. امید است با به کارگیری روش‌ها و تجهیزات نوین، گامی مؤثر در راستای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت جامعه معدنی و زمین شناسی کشور برداشته شود. همچنین مدیران این شرکت از جامعه علوم زمین شامل مدیران صنایع معدنی، دانشگاهیان و دانشجویان عزیز در خصوص همکاری در زمینه موضوع فعالیت دعوت به عمل می‌آورد.

 

زمینه فعالیت:

  • نظارت، مشاوره و اجرای پروژه های اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی
  • تهیه نقشه های زمین شناسی، توپوگرافی، ژئوشیمیایی و…
  • نظارت، مشاوره و اجرای پروژه های ژئوفیزیک و ژئوشیمی اکتشافی، زمین آمار و ارزیابی ذخایر معدنی
  • مطالعات هیدروژئولوژیکی و اکتشاف آب های زیرزمینی
  • حفاری های اکتشافی و انفجاری در معادن
  • مطالعات محیط زیستی و مخاطرات طبیعی مثل فرونشست و فروچاله ها و…
  • مطالعات سنجش از دور
  • نمونه برداری و آنالیز های شیمیایی عناصر
  • پتانسیل یابی معادن و مطالعات زمین شناسی