شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی به منظور ارائه خدمات مشاوره تخصصی رشته مهندسی آب و با هدف مشارکت در سازندگی کشور عزیزمان تاسیس شده است. عبارت «تمدن کاریزی» در مراجع علمی، به منطقه‌ وسیعی از ایران اطلاق می‌گردد که در آن، تمدن و یکجا‌نشینی به کاریز یا قنات وابستگی تاریخی دارد. به‌دلیل محدودیت منابع آبی، از دیرباز اهالی این منطقه از روحیات متمایزی چون تلاش و کوشش، همکاری و همفکری، صلح و دوستی، خوش‌قولی و وقت‌شناسی، و همزیستی با طبیعت برخوردار بوده اند. این شرکت نیز ارزش‌‌های مذکور را سرلوحه فعالیت‌های خویش قرار داده و خود را موظف می‌داند تا با تعهد کاری و حمیت حرفه‌ای در جهت عمران، آبادانی و توسعه پایدار ایران تلاش کند.
کادر این شرکت، که از کارشناسان خبره صنعت آب کشور و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تشکیل شده است، مصمم‌اند تا با ترکیب تجربیات اجرایی و اندوخته های علمی خویش، بر کیفیت ارائه خدمات مهندسی در رشته مهندسی آب افزوده و دستاوردهای مفیدی را برای کشور خویش به ارمغان آورند.
شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی دارای گواهی‌نامه صلاحیت خدمات مشاوره در رشته‌های «تاسیسات آب و فاضلاب» و همچنین «شبکه‌های آبیاری و زهکشی» می‌باشد و بعنوان یک شرکت فناور، از مجوزهای لازم در خصوص فعالیت‌های پژوهشی برخوردار است و لذا آمادگی دارد تا انجام طرح های مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با مهندسی آب را عهده دار شود.