طراحی و تولید سخت افزار و نرم افزار اینترنت اشیا، تولید برد لوازم خانگی و انواع درایورها