شرکت شارستان کهن یزد فعال در عرصه مرمت و معماری، زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری کشور، دارای مجوز با ایده محوری در زمینه پژوهش و مطالعه طراحی، مرمت و مقاوم سازی بناهای تاریخی، دارای دپارتمان های معماری، مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی و مرمت آثار فرهنگی با کادری مجرب و بهره مند از دانش نخبگان و اساتید دانشگاه، بدین وسیله آمادگی خود را در همکاری با مدیران و متولیان امر اعالم می‌دارد.