اعضاء این شرکت در سال 1394 با ایده محوری منسوجات هوشمند پزشکی و باند و گازهای سه لایه اصلاح سطح شده با مواد طبیعی در مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد پذیرش گردیدند. پس از تحقیقات زیاد، فناوری تولید چندین نوع از این باندها به دست آمد. برای ادامه کار، با مشارکت با شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد اقدام به ثبت شرکت مدیساپلیمر آریا در سال 1396 شد. شرکت جدید متشکل از چندین نفر دکترا و کارشناسان مهندسی پزشکی و نساجی می باشد. درحال حاضر فعالیت شرکت مدیسا پلیمر آریا در زمینه طراحی و تولید منسوجات پیشرفته می باشد.