مدیریت شرکت آریا سپند با تجربه 10 ساله در صنعت ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی، شرکت فنی و مهندسی آریا سپند را در سال 1387 به منظور طـــراحی و تولید تجهیــــزات اندازه گیری و اتوماسیون صنعتی بنیان گذاری کرد.

در حال حاضر با تمرکز بر:

کیفیت جهانی
تحقیق و توسعه (R&D) و تنوع محصولات
خدمات برتر برای پشتیبانی صنعت کشور
تیم خدمات نصب حرفه ای
نیروی انسانی متخصص و نوآور

خود را به عنوان انتخاب برتر برای مشتریان معرفی کرده است.