شرکت فناوران طیف صنعت کویر فعالیت خود را با حضور متخصصین و با استفاده از تجربه شرکت های فعال، در زمینه‌ی طراحی و ساخت سیستم مکانیزاسیون جابجایی مواد و اجسام (متریال هندلینگ) آغاز نمود.از ویژگی های این شرکت وجود هیئت مدیره قوی در کنار تیم فنی، جهت تعریف فیلد های کاری و پروژه های مختلف و انجام آن برای سازمان های خدماتی و تولیدی می باشد. شرکت فناوران طیف صنعت کویر با وجود هیئت مدیره با سابقه می تواند پروژه های کوچک و بزرگی را در سازمان های تولیدی و خدماتی اجرا نماید که این موضوع به اعتبار شرکت جهت اخذ پروژه های جدید کمک خواهد کرد

با توجه به مدرنیته شدن جامعه جهانی و کشور و همچنین گستردگی و تنوع اجسام و متریال نیاز به جابجایی انواع اجسام، قطعات و متریال بیش از پیش احساس می شود. در این راستا شرکت فناوران طیف صنعت کویر با در اختیار داشتن نیروهای متخصص و کسب دانش فنی، دستگاه های مختلف را به صنایع، معادن، انبارها و دیگر واحدهای مربوطه معرفی کرده و در حال انبوه سازی آن می باشد.

استفاده از دستگاه های مکانیزه جابجایی در واحدهای مربوطه موجب افزایش بهره وری، ایمنی و کاهش زمان و هزینه می شود.