شرکت فنی و مهندسی فراسنجش ایساتیس با پشتوانه بیش از 15 سال تحقیق و کار اجرایی در زمینه اندازه شناسی و کالیبراسیون دارای تائید صلاحیت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان آزمایشگاه معتمد و همکار اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.همچنین این شرکت دارای تائیدصلاحیت استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران و گواهی فناوری در زمینه کالیبراسیون و مترولوژی از مرکز علم و فناوری استان یزد می باشد . این شرکت هم اکنون به عنوان بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون در ناحیه مرکز و جنوب کشور افتخار همکاری با بیش از 600 واحد تولیدی، صنعتی و آزمایشگاهی را در کارنامه خود دارا می باشد.