سامانه های اتوماسیون هوشمند
دستگاه سورتینگ از ابتدا به گونه ای طراحی و برنامه ریزی شد که  برای دسته بندی محصولات بر اساس مشخصات سطوح  از جمله رنگ، بافت، تخلخل، ساختار … مانند سنگ و فلزات و چوب و قابل استفاده باشد
دستگاه سورتینگ امکان دسته بندی دارای ثبات و بدون نیاز به کارگر را ایجاد می کند.
دستگاه سورتینگ به صورت یک دستگاه مجزا در کارخانه ها بکار میرود به گونه ای که بعد از اتمام فرآیند آماده سازی، محصول به این خط انتقال پیدا می کند ودسته آن شناسایی و در انتهای خط تولید، اطلاعات مورد نیاز چاپ می شود.
هدف از عملیات سورتینگ یکسان کردن کمیت و کیفیت کالای تولیدی است.
با شناسنامه دار کردن و یکپارچه کردن محصولات، کیفیت تولید را بالاتر برده و صادر کردن محصولات را  ممکن می سازد.
دستگاه  سورتینگ با  بهره گیری از پیشرفته ترین  الگوریتم های هوش مصنوعی و  بینایی ماشین، امکان تشخیص خودکار دسته های  محصولات را دارد.
یکسان کردن دسته محصولات
حذف نیروهای مختص کلاس بندی
جلوگیری از اشتباهات اپراتوری
جلوگیری از ادغام ناخواسته کلاسهای مختلف سنگ با یکدیگر
جلوگیری از تحمیل هزینه های ناخواسته به کارخانه تولید کننده
ذخیره و مدیریت اطلاعات تولید شده در حین تولید