شرکت صفه فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ با استقرار در پارک علم و فناوری یزد به صورت رسمی آغاز نمود. هدف از تشکیل این گروه، ارتقای کیفیت فضاهای زندگی از طریق طراحی و تولید عناصر و جزئیات معماری با استفاده از نیازها و تکنولوژی روز بوده است. به همین منظور گروه به مطالعه و بررسی متریال های مختلف و نقاط قوت و ضعف هریک پرداخت . در نهایت بتن مصلح به الیاف شیشه (GFRC) به عنوان متریال مناسب انتخاب گردید. از مزایای بتن GFRC میتوان به پایداری بالا ، خصوصیات مکانیکی ویژه، شکل پذیری ، کیفیت سطحی و بصری خوب، قیمت مناسب ، در دسترس بودن مواد اولیه اصلی (سیمان و سنگدانه) و امکان تولید انبوه اشاره کرد.