گروه مهندسی زرین تاک کویر در سال 1393 باهدف افزایش بازدهی و عملکرد کشاورزی با رویکرد اصلاح روش‌های سنتی و جلوگیری از هدر رفت منابع آب و خاک آغاز به فعالیت نموده و در ابتدا با فعالیت‌های آزمایشگاهی و توصیه کودی سعی در بهبود عملکرد کشاورزان نمود. در سال 1394 اولین شعبه فروش کودهای بیولوژیک و شیمیایی خود را افتتاح و در سال 1395 دومین شعبه فروش کود و سم شیمیایی و بیولوژیک را در شهرستان خاتم آغاز نمود و در همان سال اولین پروژه‌های طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار و طراحی فضای سبز و منظر نیز به فعالیت‌های شرکت اضافه گردید. درسال 1396 تحقیقات پژوهش یکی از محورهای اصلی فعالیت این شرکت قرار گرفته و بر روی بسترهای کشت، غنی سازی بستر کشت، اصلاح کننده‌های خاکی، روش‌های کشت نوین زعفران، باکتری‌های مفید خاکزی و قارچ‌های کاربردی در صنعت و محیط زیست تحقیق نمود. از سال 1397 با معرفی محصول بستر جایگزینی خاک، جایگذین کوکوپیت و نیز بستر نگهدارنده آب در خاک و کم آبخواه وارد مجموعه پارک علم و فناوری شد.