شکل‌گیرى شرکت طراحى مهندسى بافت گستر یزد در پارک علم و فناورى یزد زمانى صورت گرفت (فروردین ١٣٨۶) که صنعت نساجى استان و حتى کشور در عرصه طراحى پارچه با مشکلات عدیده اى دست به گریبان بود.
فعالیت هاى گسترده ی بخش آموزشى همراه با حضور موسسات طراحى مثل شرکت بافت گستر، بستر مناسبى را براى رشد و توسعه و همچنین ایجاد نوآورى در زمینه طراحى پارچه براى صنعت نساجى در استان یزد و همچنین دیگر مناطق ایران فراهم آورد.
در این راستا کماکان شرکت بافت گستر به فعالیت خود در پارک علم و فناورى یزد ادامه می‌دهد.

  • طراحی انواع پارچه ژاکارد و دابی
  • برگزارکننده دوره های آموزش طراحی پارچه با نرم افزار تخصصی
  • طراحی و فروش پترن
  • مشاوره و راه اندازی مرکز طراحی پارچه در واحدهای تولیدی بافندگی
  • برگزارکننده ایونت مد و لباس