شرکت طراحی-مهندسی بافت گستر یزد

معرفی

شکل‌گیرى شرکت طراحى مهندسى بافت گستر یزد در پارک علم و فناورى یزد زمانى صورت گرفت (فروردین ١٣٨۶) که صنعت نساجى استان و حتى کشور در عرصه طراحى پارچه با مشکلات عدیده اى دست به گریبان بود.
فعالیت هاى گسترده ی بخش آموزشى همراه با حضور موسسات طراحى مثل شرکت بافت گستر، بستر مناسبى را براى رشد و توسعه و همچنین ایجاد نوآورى در زمینه طراحى پارچه براى صنعت نساجى در استان یزد و همچنین دیگر مناطق ایران فراهم آورد.
در این راستا کماکان شرکت بافت گستر به فعالیت خود در پارک علم و فناورى یزد ادامه می‌دهد.

خدمات و محصولات

طراحى هنرى و فنى طرحهاى جديد با متدهاى روز در سطح جهانى

آناليز فنى و هنرى انواع پارچه ها و منسوجات خانگى

راه اندازى، توسعه و بروزرسانى مراكز طراحى در واحدهاى توليدى در سطح استان و كشور

برگزارى دوره هاى آموزشى تخصصى ٤٨ ساعته در زمينه طراحى پارچه از ديدگاه هنرى، فنى و نرم افزارى با حضور اساتيد با تجربه

اعضا

زینب خجسته

زینب خجسته

مدیرعامل