شرکت دانش بنیان اختر شیمی یزد در سال 1390 با هدف به کارگیری دانش فنی متخصصین داخلی و خارجی و توان تحقیقاتی دانشگاه های کشور در جهت تولید مواد سنتزی و پلیمری مختلف مورد استفاده در صنایع گوناگون و ارائه راهکارهای هوشمندانه و مدرن برای حفاظت از محیط زیست در مقابل فعالیت های آلاینده صنعتی تاسیس گردید. توجه به تولید مواد دوستدار محیط زیست و راهکارهای دانش مدار و قابل اجرا و اقتصادی در مبارزه با خشکسالی و آلودگی های صنعتی وارد شده به محیط زیست از مهمترین اهداف بنیانگذاران این شرکت تعاونی دانش بنیان بوده بطوری که اصلی ترین رسالت این مجموعه را آموزش و پژوهش و تولید در زمینه هایی که به حفظ محیط زیست بشر کمک می نماید تعریف نموده است.
ساخت و تولید سیستم تمام اتوماتیک تصفیه پسابهای صنعتی و نساجی که از سال 1394 به بازار عرضه گردید با قابلیت بازیافت تا 97% آب از پسابهای صنعتی و خصوصا نساجی با قابلیت دوباره مصرف در خط تولید، هوشمندانه ترین و خلاقانه ترین پاسخی بود که برای اولین بار در جهان توسط شرکت اختر شیمی یزد ارائه شده که به طور همزمان علاوه بر کاهش آلودگیهای زیست محیطی فعالیتهای صنعتی، میزان مصرف آب در صنایع مختلف را تا 90 درصد کاهش داده و مشکل خشکسالی و کم آبی در صنایع مختلف را نیز می تواند مرتفع نماید.