آینده پژوهی، دانش تحلیل، طراحی و برپایی هوشمندانه آینده است. این دانش در پی آن است که به شیوه‏ ای آگاهانه، عاملانه و پیش دستانه، انسان را از غافلگیری در برابر توفان سهمگین تغییرات و پیشرفت‌های سرسام آور محافظت کند. آینده پژوهان برای مطالعه و تحلیل آینده، سرگرم بررسی نظام یافته و پیوسته روندها و رویدادهای حاکم بر وضعیت کنونی برای ترسیم صحنه های آینده و تقریر آینده ای مطلوب هستند.
روند شتابان علوم و فناوری ها و پیامدهای شگرف آن‌ها بر تمامی عرصه‌های حیات بشری، سازمان‌ها و افراد را بر آن داشته که به این حوزه ها نگاهی عمیق تر داشته باشند. این مقوله به ویژه در حوزه های راهبردی که رقابت در آن‌ها، حکم مرگ و زندگی یک ملت را دارد، از اهمیت دو چندانی برخوردار است.
بر این اساس هدف اصلی پروژه های این شرکت، کشف پیش دستانه‌ علایم تغییر، شناسایی و تحلیل روندهای تأثیرگذار و ترسیم صحنه های آینده در حوزه های راهبردی است تا با ترسیم دورنماهای آینده در کم‌ترین تأثیر، بتواند با ایجاد روزنه ای برای نگاه به فرداها، فرصت های غلبه بر آینده را فراهم سازد.
بدون تردید، این شرکت برای کامیابی و موفقیت بیشتر، یاری تمامی مدیران، آینده پژوهان و راهبردپردازان استانی و کشور را طلب می‌کند که با نگاه ژرف و دیدگاه‌های حکیمانه‌ خود، ما را در این مسیر پرفراز و نشیب همراهی کنند.