شرکت سامان‌آوران توسعه با هدف رشد و اشاعه‌ی فرهنگ مشاوره و کمک به صنایع، سازمان‌ها و ارگان‌ها‌ی مختلف جهت حل مشکلات تولیدی، کیفی و سازمانی، رشد و توسعه‌ی بیشتر با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های جدید علمی‌، رسیدن به روش‌های نوین و بومی با تکیه بر تحقیق و پژوهش و همچنین فراهم‌سازی بستر‌های مناسب جهت مدیریت مشارکتی و بهره‌وری بیشتر از منابع و نیروی‌ انسانی، در سال 1379 با همکاری جمعی از متخصصین و اعضای هیئت علمی دانشگاه تأسیس شد.
این شرکت که از هم‌فکری، یاری و مساعدت تعداد زیادی از متخصصین و اساتید مجرب استانی و خارج از استان یزد بهره می‌گیرد، فعالیت‌های خود را در پنج حوزه تخصصی اصلی ساماندهی و ادامه داده است. این گروه های تخصصی عبارتند‌از:
1- حوزه تخصصی مالی و سرمایه گذاری
2- حوزه تخصصی سرمایه های انسانی و دانشی
3- حوزه تخصصی بازار و ارتباط با مشتری
4- حوزه تخصصی استراتژیک و عملکرد
5- حوزه تخصصی کیفیت