شرکت سامان‌آوران توسعه با هدف رشد و اشاعه‌ی فرهنگ مشاوره و کمک به صنایع، سازمان‌ها و ارگان‌ها‌ی مختلف جهت حل مشکلات تولیدی، کیفی و سازمانی، رشد و توسعه‌ی بیشتر با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های جدید علمی‌، رسیدن به روش‌های نوین و بومی با تکیه بر تحقیق و پژوهش و همچنین فراهم‌سازی بستر‌های مناسب جهت مدیریت مشارکتی و بهره‌وری بیشتر از منابع و نیروی‌ انسانی، در سال 1379 با همکاری جمعی از متخصصین و اعضای هیئت علمی دانشگاه تأسیس شد.

این شرکت که از هم‌فکری، یاری و مساعدت تعداد زیادی از متخصصین و اساتید مجرب استانی و خارج از استان یزد بهره می‌گیرد، فعالیت‌های خود را در چهار حوزه تخصصی اصلی ساماندهی و ادامه داده است. این گروه های تخصصی عبارتند ‌از:

  1. حوزه تخصصی مالی و سرمایه گذاری
  2. حوزه تخصصی سرمایه انسانی و دانشی
  3. حوزه تخصصی استراتژی و عملکرد
  4. حوزه تخصصی بهره وری و کیفیت