گروه مهندسی روشا با هدف تحقیق، مشاوره و بومی سازی قطعات ، تجهیزات و ماشین آلات استراتژیک کشور، کارشناسان مجرب را سازماندهی نموده و در زمینه ساخت داخل قطعات و ماشین آلات وارداتی پا به عرصه وسیع صنعت کشور گذاشته است و مفتخر است در این چند سال فعالیت کوتاه ، گامی کوچک در زمینه خود کفایی و رفع نیاز های خارجی صنایع برداشته است.