شرکت درایت ورزان از سال 1387 رسالت خود را با ارائه خدمات مشاوره آموزش و پژوهش روی مسائل مالی آغاز کرده و تا به حال نیز خدمات ارزنده ای در این حوزه ارائه داده است. این شرکت با استقرار در پارک علم و فناوری سعی در انجام کارهای جدید و فناورانه در این حوزه داشت و با انجام پروژه های مختلف مالی و ارائه خدمات مشاوره در حوزه قوانین کسب و کار و در کنار آن مشاوره سرمایه گذاری کار خود را شروع کرد. در سال 1391 برگزاری کارگاه های آموزشی مالی را که برای اولین بار در استان یزد انجام می شد به بدنه کاری شرکت اضافه کرد و تا به حال نیز کارآموزان زیادی با گذراندن این کارگاه ها جذب بازار کار شده اند. در واقع این کارگاه ها واسطه ای بین بازار کار و دانشگاه بوده است. در سال 1394 این شرکت به عنوان کارگزار ارزیاب شرکت های دانش بنیان مورد اعتماد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزیده شد و اکنون در این حوزه نیز در حال انجام وظیفه می باشد. هم اکنون شرکت درایت ورزان مرکز کسب و کار غیرانتفاعی غیر رسمی نیز در بدنه خود دارد که در آن اقدام به معرفی حسابداران به بازار کار می نماید.