نشر دیجیتال که مصادیق فعالیت های آن عبارتند از:
تصدی قرار دادن اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن ها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حامله¬های دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی قرار دادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن¬ها در معرض دسترس عموم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطلاعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه هوشمند، مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی.