توسعه الکترونیک فرخ مهر

معرفی

طراحی نرم افزار های مبتنی بر وب و شبکه
طراحی اپلیکیشن موبایل
طراحی سایت

خدمات و محصولات

نرم افزار مدیریت مجتمع های اداری
نرم افزار نوبت دهی پزشکان
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
نرم افزار طب کار
نرم افزار مدیریت موسسه ها و آموزشگاه ها
نر افزار مدیریت چک و …

اعضا

سلمان ایرانی

سلمان ایرانی

مدیر عامل