شرکت تدبیر و توسعه پرنیان
شرکت تدبیر و توسعه پرنیان درتاریخ 29/11/1384 به شماره ثبت 7867 تأسیس شد و فعالیت مؤثر خود را به عنوان شرکتی دانش‌بنیان و تحقیقاتی از بهمن‌ماه سال 1387 با پذیرش در پارک علم و فناوری و تغییر موضوع و اهداف شرکت، آغاز کرد. از آن زمان تاکنون پروژه‌های متعددی را در زمینه‌های مشاوره مدیریتی، مطالعات راهبردی، مطالعات توسعه‌ای و نیز راه‌اندازی و مدیریت باشگاه‌های کار و کارآفرینی انجام داده است.
شرکت تدبیر و توسعه پرنیان مأموریت خود را ارتقای وضعیت توسعه پایدار جوامع و ارزش‌آفرینی برای سازمان‌ها به عنوان یاری بینش‌مند، هوشمند، دانا، مطمئن و همراه برای آن‌ها از طریق پژوهش، مشاوره، آموزش، طراحی نرم‌افزار و تسهیل‌گری در مفهوم‌پردازی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی استراتژی‌های موفق می‌داند.
مطابق اساسنامه، موضوعات فعالیت شرکت عبارت‌اند از؛
1 – معماری سازمانی، مهندسی مجدد و برنامه‌ریزی راهبردی و کاربردی
2 – مدیریت و توسعه منابع انسانی به خصوص در استعدادیابی و پرورش استعدادها در زمینه رهبری سازمانی، کارآفرینی، اشتغال مولدِ پایدار و مانند آن‌ها
3- مدیریت امور اشتغال، کار و کارآفرینی به خصوص از طریق طراحی، راه‌اندازی و مدیریت باشگاه‌های کار و کارآفرینی به ویژه از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات.
4- مدیرت پروژه و مشاوره مدیریتی
5- مطالعات پیاده‌سازی و مدیریت طرح¬های دولت الکترونیک، شهر الکترونیک، تجارت الکترونیک و امثال آن‌ها.
6- انجام پروژه‌های مرتبط با GIS(سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی) و کلیه امور مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله طراحی شبکه، سایت و پیاده‌سازی آن¬ها