شرکت پایا نوین سرام یزد با هدف تحقیقات در زمینه قطعات خاص سرامیکی و ساخت نمونه های صنعتی در سال ۱۳۹۰ به شماره ثبت ۱۲۵۴۱ درقالب شرکت سهامی خاص تاسیس گردید. این شرکت موفق گردیده است تحقیقات خود در راستای ساخت قطعات سرامیکی دی الکتریک حساس و کامپوزیتی را به ثمر برساند. اما توسعه فعالیت شرکت منوط به تحقیقات هر چه بیشتر در زمینه ساخت این قطعات خواهد بود. چراکه تولید صنعتی این قطعات در داخل شرکت هم راستا با تحقیقات امکان رقابت را برای شرکت به وجود خواهد آورد. اصلی ترین محور تولید و تحقیق در شرکت پایانوین سرام یزد ساخت قطعات سرامیکی دی الکتریک حساس است.

پایه گذاران این شرکت همه فارغ التحصیلان نوپای دانشگاه علم و صنعت بوده اند و با تجارب چند ساله خود در کنار هم این شرکت را پایه گذاری نموده اند. همزمان با تاسیس در سال ۱۳۹۰ شرکت در پارک علم و فناوری مرکز BT مستقر شده و از سال 1393 به عنوان دانش بنیان به فعالیت خود ادامه می دهد. شرکت پایا نوین سرام یزد در سال ۱۳۹۲ به عنوان شرکت برتر همکار صنایع دفاع برگزیده شد.