شرکت به گستر یزد در سال 1387 بعنوان یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات آموزشی و مجری برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی شروع به فعالیت کرد.

این شرکت در سال های 1388 الی 1392 فعال ترین مجموعه در استان در برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه مدیران و کارشناسان بخش های صنعتی و خصوصی بود.

همچنین این مجموعه از سال 1395 تاکنون بیشترین تعداد تورهای نمایشگاهی، صنعتی و تجاری داخلی و خارجی را، با محوریت صنعت و بخش خصوصسی استان برگزار نموده است.

در حال حاضر اهم فعالیت های این مجموعه:

  • برنامه ریزی آموزشی ویژه شرکت های خصوصی و دولتی
  • اجرای نمایشگاه های داخلی و خارجی
  • برگزاری B2B FORUM در داخل و خارج از کشور
  • برگزاری تورهای تجاری و نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور

می باشد.

ارتباط با اساتید تراز اول کشور، تیم تخصصی در حوزه تورهای داخلی و خارجی، ارتبط با کارگزاران اصلی خارجی در اکثر کشورهای دنیا و غیره از جمله نقاط قوت این مجموعه می باشد.