شرکت بهسان، از شرکت های فعال در حوزه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات است که در زمینه‌ تهیه محصولات و سامانه‌های مکانیزه برای مراکز تحقیقاتی و پژوهشی فعالیت می نماید؛ در همین راستا شرکت بهسان طی بیش از چهارده سال فعالیت فشرده، منسجم و گسترده، محصولات و سامانه های مستقل مختلفی برای سازمان‌ها و بافت‌های پژوهشی کشور تهیه نموده است؛ هر سازمان پژوهشی و تحقیقاتی می‌تواند برحسب وظایف و نیاز، تعداد یا تمامی این محصولات یا سامانه‌ها را بکار گیرد.

محصولات و سامانه های پژوهشی بهسان می توانند بصورت افزونه های مستقل در بستر یک درگاه یا Portal یکپارچه تحت نام تجاری پژوهان در اختیار سازمان ها قرار می گیرد.