بنیان ارمغان تجارت کویر یزد

معرفی

شرکت بنیان ارمغان تجارت کویر یزد در سال ۱۳۹۱ با هدف فعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی به ثبت رسیده و از تیرماه سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را در زمینه تولید تجهیزات ورزش در آب – آبدرمانی در در پارک علم و فناوری یزد، آغاز نموده و پس از سپری کردن مرحله مطالعات اولیه همچنین تولید نمونه اولیه موفق به تجاری سازی این محصولات از قبیل تردمیل آبی، استپ آبی، آگوا پل، دوچرخه آبی، مون واکر و …. با برند هیدروجیم و هیدرومد شده است.

خدمات و محصولات

با توجه به جایگاه آب در درمان و پیشگیری از خیلی از بیماریها همچنین نقش بسزای آن در بهبود سلامت جسمی و روحی افراد که خود سبب ارتقاء کیفیت زندگی آنها میشود، توجه به این مقوله در دنیای امروز شکل و روی تازه ای به خود گرفته است. بدین صورت که برای انجام حرکات و فعالیت های بدنی در آب برای رفع کسالتهای جسمی استفاده از ابزار و امکاناتی جدید پیشنهاد شده است تا عموم افراد بتوانند با آگاهی کافی به انجام تمرینات و حرکات اختصاصی خود بپردازند. این ابزار و امکانات، تجهیزات ورزش در آب-آبدرمانی نام دارند.

اعضا

حمید ابوئی

حمید ابوئی

مدیر عامل