شرکت برج فناوری اطلاعات یزد در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ به شماره ثبت ۱۵۳۵۲ ، با سرمایه ده میلیارد ریال به منظور ایجاد مرکزی برای تجمیع دفاتر شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی فناوری اطلاعات و ارائه سرویسهای متمرکز به آنان در استان یزد به ثبت رسید و از خرداد ماه سال ۱۳۹۴ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.