بارمان اندیشه‌سازان آریا

معرفی

شرکت بارمان اندیشه‌سازان آریا در سال ۱۳۹۴ و با هدف ارائه تجهیزات، راه‌کارها و خدمات تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و راهکارای کاهش هزینه‌های آی‌تی فعالیت می کند.

خدمات و محصولات

باساکلاینت جایگزین کیس های رایانه می شود و علاوه بر کاهش هزینه های خرید و نگهداری موجب کاهش هزینه های خرید و نگهداری موجب کاهش هزینه ی برق و افزایش راندمان در مقایسه با محصولات مشابه می شود.

اعضا

ناصر کریمی

ناصر کریمی

مدیر عامل