شرکت بارمان اندیشه‌سازان آریا در سال ۱۳۹۴ و با هدف ارائه تجهیزات، راه‌کارها و خدمات تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و راهکارای کاهش هزینه‌های آی‌تی فعالیت می کند.