شرکت ایوان سرای بهراز فعالیت خود را با حضور متخصصین جوان در زمینه های معماری و شهرسازی با رویکرد گردشگری آغاز کرده است. هدف اصلی شرکت انجام طرح ها و ایده های نوین در زمینه های معماری و شهری به منظور حفظ معماری اصیل ایرانی و همچنین ارتقاء اتوماسیون شهری است.
با توجه به جهانی شدن شهر یزد و افزایش پتانسیل جذب گردشگران داخلی و خارجی، نیاز به حفظ معماری بومی اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا شرکت ایوان سرای بهراز با طراحی و ساخت پوشش های چادری اتوماتیک گامی در جهت حفظ معماری بومی و بافت تاریخی یزد برداشته است. همچنین با ساخت و به کارگیری سیستم های هوشمند و اتوماتیک شهری (رنگ کن و شوینده اتوماتیک تیربرق و برج های روشنایی- خط کشی نورانی هوشمند خیابان) به بهبود مدیریت اتوماسیون شهری کمک می کند.