ما در راستای برند سازی و ارزش گذاری برند تمامی امور مرتبط با برندینگ و مراحل قبل از بهره برداری برند , مانند امور ثبتی (شرکت و برند) و اخذ مجوز های لازم و همچنین برای برند های لاتین و یا امور صادرات و واردات همکاری لازم جهت اخذ کارت بازرگانی و پس از بهره برداری جهت حفظ جایگاه برند سازمان مبادرت به مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت( سری ایزو ها) وراهکار های بازریابی و فروش همکاری لازم را به عمل می آوریم.