شرکت وستا در سال 1396 و با ایده مدیریت حرفه ای در ورزش تاسیس و در همان سال فعالیت خود را در مرکز رشد علوم انسانی در پارک علم و فناوری استان یزد آغاز نمود. این شرکت در حال حاضر در تدوین برنامه های استراتژیک، مشاوره های اسپانسرینگ برای سازمان ها و باشگاهی ورزشی و برگزاری رویدادهای ورزشی فعال می باشد و در آینده و در ادامه فعالیت های سلامتی و اوقات فراغت مرتبط با ورزش و همچنین خدمات مهندسی ورزش، خدمات حرفه ای ارائه خواهد داد. ماموریت این شرکت فعالیت در حوزه های ورزش، سلامت، تعالی و ارزش آفرینی می باشد که برند شرکت (وستا)نیز از ابتدای این کلمات گرفته شده است.