مدیران معادن به دلیل پیچیدگی فعالیت‌های معدنکاری با حجم بالایی از داده‌ها برای تصمیم‌گیری روبرو هستند. سیستم‌های جزیره‌ای جمع‌آوری داده‌ها در بخش‌های مختلف معادن نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مدیران برای تصمیم‌گیری صحیح باشد. برای رفع این مشکل، سیستم اطلاعاتی به‌عنوان ابزاری کاربردی بر پایه فناوری اطلاعات، مطرح شده است. بکارگیری سیستم اطلاعاتی یکپارچه در عملیات معدنکاری می‌تواند اطلاعات مورد نیاز مدیران را سازمان‌دهی و به صورت نظام‌مند ارائه دهد. شرکت آوید رایان فرداد تلاش کرده است تا با راه‌اندازی اکوسیستمی کامل برای معادن، شامل تجمیع داده‌ها، تحلیل و پردازش داده‌ها و ارائه گزارش‌های دقیق از طریق داشبوردهای مدیریتی، مشکلات صنعت معدنکاری را به حداقل برساند.