آوید رایان فرداد

رزومه

معرفی

مدیران معادن به دلیل پیچیدگی فعالیت‌های معدنکاری با حجم بالایی از داده‌ها برای تصمیم‌گیری روبرو هستند. سیستم‌های جزیره‌ای جمع‌آوری داده‌ها در بخش‌های مختلف معادن نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مدیران برای تصمیم‌گیری صحیح باشد. برای رفع این مشکل، سیستم اطلاعاتی به‌عنوان ابزاری کاربردی بر پایه فناوری اطلاعات، مطرح شده است. بکارگیری سیستم اطلاعاتی یکپارچه در عملیات معدنکاری می‌تواند اطلاعات مورد نیاز مدیران را سازمان‌دهی و به صورت نظام‌مند ارائه دهد. شرکت آوید رایان فرداد تلاش کرده است تا با راه‌اندازی اکوسیستمی کامل برای معادن، شامل تجمیع داده‌ها، تحلیل و پردازش داده‌ها و ارائه گزارش‌های دقیق از طریق داشبوردهای مدیریتی، مشکلات صنعت معدنکاری را به حداقل برساند.

خدمات و محصولات

– طراحی و توسعه بسترهای مبتنی بر سیستم‌های اطلاعاتی (IS)، هوش تجاری (BI) و سیستم‌های پشتیبان تصمیم (DSS)، براساس نیاز سازمان های معدنی
– بررسی سیستم‌های اطلاعاتی موجود در سازمان، نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، و تهیه گزارش از وضع موجود سازمان
– برگزاری دوره های آموزش داده‌کاوی، تحلیل داده‌ها و هوش تجاری
– تحلیل و بررسی روند شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) در دوره های زمانی گذشته
– شناسایی گلوگاه‌های عملکردی در تولید و رفع مشکلات تولید با استفاده از تکنیک های داده‌کاوی

اعضا

علیرضا جبین پور

علیرضا جبین پور

مدیرعامل