طراحی، ساخت و اجراء مانیتورینگ پستهای برق
طراحی، ساخت و اجرای سیستم های تلمتری و کنترل از راه دور
اجرای اتوماسیون صنعتی (برنامه نویسی انواع PLC – درایوها – کارتهای توسعه)