شرکت آریا توسعه فناوری و علم سنجی فرساد در سال 1393 در پارک علم و فناوری یزد فعالیت خود را آغاز نمود و تا کنون حوزه کاری خود را در سطح کشور گسترش داده است. این شرکت فعالیت هایی رابه صورت تخصصی در حوزه های علم و فناوری با ابزارهای علم سنجی و مشاوره های اطلاعاتی و ارزیابی در زمینه های مختلف انجام داده است و با سازمان های دولتی و هم چنین شرکت های خصوصی همکاری داشته است.