آریا توسعه فناوری و علم سنجی فرساد
 • زمینه فعالیت:
 • موقعیت:
 • تلفن:
  09194538655
 • ایمیل:
  co.aria.ir@gmail.com
 • کد پستی:
  8917684399
 • آدرس:
  خیابان پرورش، مرکز رشد علوم انسانی و هنر، واحد 40.

رزومه

معرفی

شرکت آریا توسعه فناوری و علم سنجی فرساد در سال 1393 در پارک علم و فناوری یزد فعالیت خود را آغاز نمود و تا کنون حوزه کاری خود را در سطح کشور گسترش داده است. این شرکت فعالیت هایی رابه صورت تخصصی در حوزه های علم و فناوری با ابزارهای علم سنجی و مشاوره های اطلاعاتی و ارزیابی در زمینه های مختلف انجام داده است و با سازمان های دولتی و هم چنین شرکت های خصوصی همکاری داشته است.

خدمات و محصولات

ایجاد بانک و پایگاه اطلاعاتی
مصورسازی علم و ترسیم نقشه های علمی و فناوری
جمع آوری مدارک اطلاعاتی و استخراج فراداده
جمع آوری داده با استفاده از انواع پرسشنامه
شناسایی پروانه های ثبت اختراع کاربردی
جستجوی حرفه ای اطلاعات
شناسایی و ارزیابی فناوری در سطوح ملی و بین المللی
تحلیل محتوا و فراداده از منابع اطلاعاتی و فناوری
تحلیل بازار محصولات مختلف و عارضه یابی فروش
ارزیابی شرکت ها ، سازمان ها، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی براساس شاخص های بین المللی
تأمین مدارک تخصصی و کمیاب اطلاعاتی
رصد فناوری
تعیین اولویت های پژوهشی
بهینه کاوی
تعیین و اعتبار سنجی شاخص ها
تحلیل شبکه های همکاری های علم و فناوری
سیاست گذاری علم و فناوری

اعضا

ندا احمدی

ندا احمدی

مدیر عامل